Kapital hever røst der andre tier, nå har de KKP-saken i fokus

I I 2002 avslørte Kapital norgeshistoriens største svindelsak, Finance Credit, som norske banker og finansinstitusjoner tapte hele 1,4 milliarder kroner på. Hadde ledelsen i bankene fulgt bedre med i Kapital, kunne de spart seg for enorme summer i tap. Nå har de Kongsberg kommune under lupen, og Kongsberglista følger nøye med.

​Nyhet 1

​Nyhet 2

​Nyhet 3

Kongsberg kommune gav bort kontrollen i milliardprosjektet KKP:

Bolten Eiendom og rådmannen på Kongsberg skal granskes:

Erik Løfsnes’ ufine dobbeltspill på Kongsberg:

Det koker i Norges eldste industriby. Beskyldningene hagler og mistenksomheten råder. Formannskapet har besluttet å foreta en granskning, og partiet Høyre har brutt sammen.

Sommerferien er over.

I løpet av juli har det kommet inn et hasteoppdrag fra kontrollutvalget i Kongsberg kommune. Kontrollutvalget har engasjert den tidligere nestlederen i Økokrim, Erling Grimstad, og hans team i BDO.

Trosset advokatråd.

​Her gir rådmann Astrid Sommerstad (tv) bort kontrollen over KKP til Bolton Eiendoms administrerende direktør, Kristin Woje Ellingsen, til tross for at innhentet ekspertise mente kommunen burde beholde kontollen over eiendomsselskapet.

Nyheter 

Bygdeskolene er viktige

 

– Vi i Kongsberglista har aldri vært i tvil


Vi er imponert over handlekraften dere har vist, sa Karin Furuborg til publikummet.
– Dette engasjementet må vi har respekt for. Dere har fått bygdene til å jobbe sammen. Det er jo fantastisk. Det legges nå ut tomter i Efteløt. Å legge ned skoler vil ødelegge for dette. Skole i nærmiljøet er nærmest lovpålagt. Hadde det vært slik at skoleundervisningen hadde vært dårlig, ville sikkert foreldrene sagt fra.


Men det er ikke sånn. Økt bruk av skyss er udelt negativt. Derfor vil vi også opprettholde Wennersberg. Bedriftsøkonomien er en ting, men flere folk kan også gi gevinst. Vi støtter forslaget til Senum.

Les mer > ​​

Han skal lede Kongsberglista

 

Kjell Gunnar Hoff ble valgt som leder under stiftelsesmøtet for Kongsberglista.
Som fundament for sitt politisk nye liv, uten medlemskap i Høyre, har han et politisk program (se i bunn av saken) som frir til både by og bygd.

 

​​

Vil starte nytt lokalparti: Kongsberglista

 

Dagen før kommunestyret avgjør saken, vil de uavhengige samle KKP-motstanderne.

Tanken er å danne Kongsberglista. I en invitasjon til et konstituerende møte på rådhuset mandag 18. juni, skriver utbrytere fra Høyre og noen andre om en uryddig prosess rundt KKP-saken som har skapt betydelig frustrasjon.

​Les mer > ​​

Publikasjoner

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum

- Mulighetskisse for å utvikle byen til det den er

 

Vi har på oppdrag fra Kongsberglista – for en attraktiv kommune ved leder og
gruppeleder utarbeidet en mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er.


Vi har i denne skissen forsøkt å vise og beskrive alternativer til den foreslåtte
byutviklingsplanen som er innebygget i KKP‐prosjektet. Vi har vektlagt det vi mener byen
trenger i forhold til sentrumsplanens visjon og formål. Mange av forslagene kan
gjennomføres uavhengig av hverandre og trinnvis innenfor en helt annen økonomisk
ramme enn det foreliggende forslag.


Etter vårt skjønn er dette forslaget mer i pakt med sentrumsplanens visjon og hensynet
til det historiske Kongsberg. Forhåpentligvis kan det gi innspill til en utviklingsplan som
kan gi stor grad av politisk konsensus om den retningen Kongsberg bør utvikles i mot år
2030.

Les mer >

Brevet fra KS Advokatene ligger som Vedlegg 6 til Saksfremlegg 0053/12 behandlet i kommunestyremøte 13.juni 2012

 

Les mer >

Kretsmesterskap i kommuneadministrasjon eller "World Class" orientering?

 

​Vi stiller ikke i kretsmesterskap, men konkurrerer daglig i verdensmesterskap. Snur man seg så mot å se på hvordan Kongsberg kommune fungerer og kjører sine prosjekter, så er kontrasten slående. Her er det vanskelig å se "World Class" tankegangen og ambisjonen om å være best, om ikke i verden, så ihvertfall i Norge! Kommunens og enkelte politikeres behandling av eksempelvis KKP saken taler jo sitt tydelige språk. Dårlig håndverk og uryddig saksgang. Hadde noen kommet til meg med tilsvarende mangelfull prosjektbeskrivelse og implementasjonsplan, så hadde vedkommende blitt sendt rett tilbake til tegnebrettet med beskjed om å gjøre jobben om igjen, eventuelt kansellere hele prosjektet. Det er særdeles underlig å observere at ikke mer av Kongsberg bedriftenes "World Class" tankegang og høye ambisjoner har smittet mer over på kommunepolitikere og - administrasjon. Dette handler i første rekke om et endret tankesett og en orientering mot en profesjonalisering i alle ledd og alle nivåer.

Les mer >