Styret til Kongsberglista

- for en attraktiv kommune

Kjell Gunnar Hoff
Leder
 

E-post: kjell.gunnar.hoff@kongsberg.kommune.no
Mob: 92 888 264

Siviløkonom. Dosent I foretaksøkonomi, Handelshøyskolen ved Universitetet for miljø og biovitenskap. Æresdoktor ved Riga Technical University, Latvia. Lærebokforfatter. Gårdbruker. Utøvende jazzmusiker. Tidligere næringslivsleder (skiproduksjon, internasjonal olje- og gassvirksomhet (borevæske og borevæskeengineering), shipping og industrielle tekstiler). En av initiativtagerne til Kongsberg Jazz Festival og svært aktivt i mange år. http://www.umb.no/ior/ansatte/kjell.gunnar.hoff

Politisk CV:
2015- Gruppeleder

2012- Leder for Kongsberglista

Verv: Vara Ordfører, Formannskapet, Administrasjons utvalget, Kommunestyret

Tidligere styreverv:
Medlem av Kongsberg kommunestyre fra 1988-1995

Leder av kontrollutvalget og administrasjonsutvalget

Tidligere styreleder og styremedlem i mange ulike næringsvirksomheter nasjonalt og internasjonalt, samt ideelle organisasjoner.

Overskrift 3

Politisk CV:
2015- Nestleder

2012-2015 Medlem og Leder for ressursgruppen i Kongsberglista

Verv: Kommunestyret, UMU

Er en fersking i politikken, men har hatt mange forskjellige verv av forskjellig art opp gjennom årene.

Thor Hukkelås
Nestleder

E-post: thor.hukkelas@kongsberg.kommune.no

Gift med Ellen og har tre døtre. Utdannet Sivilingeniør i Tekniske Kybernetikk fra NTH 1976. Flyttet til Kongsberg i 1979 for å begynne å jobbe på KV og har blitt her siden. Jobbet innenfor en rekke forskjellige Kongsberg selskaper og har vært med på å starte og bygge opp flere av gründerbedriftene her i byen. Etablerte mitt eget konsulentselskap i 1996 kalt TellMie AS og jobbet som konsulent innenfor prosjektledelse og programvareutvikling  i en årrekke. Bodde og jobbet ca 2.5 år i Saudi-Arabia. Har i dag en stilling som Principal Engineer Marine Operations i avdelingen for Business Development i Kongsberg Maritime AS. Jeg ønsker å bidra til at Kongsberg kommune jobber mer kunnskaps- og prosjektorientert orientert og til at vi kan tenke mer «World Class» i alt det vi gjør. Jeg er etter hvert blitt svært glad i denne lille, rare byen vår og ønsker at den skal utvikle seg til en enda vakrere og attraktiv by i årene fremover. Interessene er mange,- seiling, musikk, gittarspelling, male bilder, god litteratur, fisking,  friluftsliv, osv.

Astrid Hvam Moen
Sekretær

E-post: as-hvamm@online.no
 

Politisk CV:
Sekretær i Kongsberglista
Verv: Styremedlem Kongsberg Energi Selskap AS

Tidligere styreverv:

Nestleder EKF – Elektroindustriens Konstruksjons Forum

Styremedlem ITTF -  IT Industriens Tekniske Forum

Pensjonist. Yrkeserfaring: 41 år ved Kongsberg Gruppen som Utviklingsingeniør, gruppeleder Elektrokonstruksjon og gruppeleder Komponenttjenester. Interesser: Kunst, arkitektur, historie og genealogi.

Politisk CV:
2012- Kasserer i Kongsberglista
Verv: Vara til kommunestyret, vara til UMU (Utvalg for Miljø og Utvikling) og Medlem av Funksjonshemmedes Råd

Tidligere styreverv:

Var med i kommunestyret i perioden 1988 - 1999

Halfdan Glørud
Kasserer
 

E-post: halfdan.joahan.glorud@kongsberg.kommune.no
 

Pensjonist. Arbeidet med utvikling av missilsystemer i Kongsberg Våpenfabrikk / Kongsberg Gruppen i perioden 1969 - 2011. Utdannet: Sivilingeniør, Teknisk Kybernetikk. Interesser:For det meste hytteliv og reiser i inn- og utland.

Åge Bergerud
Styremedlem
 

E-post: aage.bergerud@c2i.net

Mobil: 90141500

Politisk CV:
2012- Styremedlem

 

Tidligere styreverv:

UKO, styret for Kongsberg Kino, vara.i Tomteselskapet, SU Raumyr Skole, SU Tislegård Ungdomsskole, SU Tislegåed Barnehage

Eier og driver Kongsberg Synssenter AS, og Skalbare (Daglig Leder). Arbeidet med forretningsutvikling, bygget opp Topcon Norge Medical og ledet det + en del mer. Har i forhold til arbeidslivet, vært mest engasjert i kreativ utvikling med skrått blikk. Fungert som "firewall" pga kreativitet og raskt hode. I Skalbare, har vi arbeidet med alt fra design til konfliktløsning. Er svært lykkelig gift med min gale Karin, tilsammen har vi 4 barn. Gjør det meste av fritidsaktiviteter med henne; dykker, sportsbil, hytte og veteranbåt. Er i tillegg til kultur og industri opptatt av helsepolitikk. Dette som følge av et aktivt ekstremsportliv og mye skader. Har som følge av det og noen skader fått å merke hvordan helsevernet fungerer. Opptatt av estetikk, moral og mennesker.

Politisk CV:
2015- Styremedlem

Verv: UKO
 

Sigbjørn Løchen
Styremedlem
 

E-post: slochen@altiboxmail.no

 

Kjersti Knutsen Tullerud
Vara
 

E-post: kjersti.knutsen.tullerud@kongsberg.kommune.no
 

Politisk CV:

2015- Vara
Verv: Kommunestyret

Politisk CV:

2015- Vara
 

Steinar Sending
Vara
 

E-post: ssending@online.no